Danh sách vua Bulgaria

Quân chủ Bulgaria cai trị quốc gia độc lập Bulgaria trong ba giai đoạn lịch sử:
– Từ lúc hành lập Đế quốc Bulgaria đầu tiên vào năm 681 đến cuộc chinh phục Byzantine của Bulgaria năm 1018;
– Từ cuộc khởi nghĩa của Asen và Peter thành lập Đế quốc Bulgaria thứ hai vào năm 1185 đến khi công quốc Bulgaria bị sát nhập vào Đế chế Ottoman năm 1422;
– Từ việc tái thành lập một Bulgaria độc lập vào năm 1878 đến việc bãi bỏ chế độ quân chủ trong một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 15 tháng 9 năm 1946.

Tước hiệu cai trị Bulgaria ban đầu sử dụng tước hiệu Kanasubigi – Khan (Хан), sau sử dụng tước hiệu Knyaz(княз)-hoàng thân, trong một thời gian ngắn, và sau đó là Sa hoàng (Цар). Tước hiệu Sa hoàng, lần đầu tiên được thông qua và sử dụng tại Bulgaria bởi Simeon I, sau chiến thắng quyết định đối với Đế quốc Byzantine vào năm 913. Tước hiệu này cũng được sử dụng bởi tất cả những người kế vị của Simeon I cho đến khi Bulgaria bị Đế chế Ottoman cai trị năm 1396. Sau khi Bulgaria được giải phóng khỏi Ottoman năm 1878, vị vua đầu tiên Alexander I đã thông qua tước hiệu knyaz, hoặc hoàng thân. Tuy nhiên, khi sự độc lập được công bố dưới sự kiểm soát của Ferdinand vào năm 1908, danh hiệu đã được đổi thành Sa hoàng một lần nữa. Việc sử dụng Sa hoàng tiếp tục dưới thời Ferdinand và sau đó là người thừa kế Boris III và Simeon II cho đến khi bãi bỏ chế độ quân chủ năm 1946.
Theo wikipedia

Free counters!

%d bloggers like this: