Học viện Kinh tế Svishtov


Học viện Kinh tế “Dimitar Apostolov Tsenov” (tiếng Bulgaria: Стопанска академия „Д. А. Ценов”) là một tổ chức giáo dục đại học kinh tế và kinh doanh hàng đầu tại Svishtov, Bulgaria với 82 năm lịch sử, 140.000 cựu sinh viên và có uy tín về giáo dục, khoa học và quản lý dự án. Trường được thành lập vào năm 1936 nhờ sự đóng góp của một người nổi tiếng và có ảnh hưởng là doanh nhân Dimitar Tsenov. Sự đóng góp của ông (5 triệu vàng) là khoản quyên góp lớn thứ hai cho việc thành lập một tổ chức giáo dục đại học ở Bulgaria. Mong muốn của ông là thành lập một tổ chức giáo dục đại học tương tự như Hoehere Handelsschule ở Berlin và cần được chuyên môn hóa trong việc cung cấp giáo dục đại học trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, v.v.

Học viện Kinh tế “Dimitar Apostolov Tsenov” – Svishtov là kế thừa của Trường Đại học Thương mại, chính thức khánh thành vào ngày 8/11/1936 tại Svishtov với mục đích cung cấp kiến ​​thức lý thuyết và ứng dụng cho từng ngành khoa học kinh tế.

Ngày 15/9/1945, Trường Đại học Thương mại “D. A. Tsenov “được đổi tên thành Trường đại học Khoa học Kinh tế và Xã hội ” D. A. Tsenov”.

Ngày 26/7/1995 trường được chuyển đổi thành Học viện kinh tế “D. A. Tsenov” có trụ sở tại Svishtov.

Học viện Kinh tế “DA Tsenov” gồm có 4 khoa, 18 ban, Viện nghiên cứu khoa học, 17 trung tâm học thuật và các đơn vị phụ trợ (bao gồm Trung tâm các vấn đề quốc tế, Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm đào tạo sau đại học và tiếp tục, Trung tâm đào tạo nghề nghiệp , v.v.) D. A. Học viện Kinh tế Tsenov là một tổ chức giáo dục đại học nhà nước được công nhận.

Học viện Kinh tế D.A. Tsenov có hơn 180 giáo sư, phó giáo sư, trợ lý giáo sư và giảng viên, hàng năm giảng dạy hơn 6.000 sinh viên Bulgaria và nước ngoài trong cả ba chu kỳ nghiên cứu về giáo dục đại học (cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ). Trường cung cấp việc đào tạo toàn thời gian, bán thời gian và đào tạo từ xa cho bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ về Kinh tế, Quản trị Kinh doanh. Các lĩnh vực chuyên môn cụ thể của Học viện Kinh tế DA Tsenov là tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý rủi ro, quản lý và đảm bảo chất lượng, tiếp thị, chăm sóc xã hội, bảo hiểm, du lịch, thương mại, tin học kinh doanh, kinh doanh quốc tế, quy hoạch vùng, công cộng và quản trị kinh doanh, kinh doanh thông minh, học tập điện tử, phân tích kinh doanh, dự báo và lập kế hoạch.

Học viện Kinh tế D.A. Tsenov tích cực tham gia với tư cách là đối tác của các trường đại học châu Âu khác trong các chương trình khác nhau của EU, trong các dự án của các quỹ nghiên cứu quốc tế và mạng lưới giáo dục liên trường và các dự án giáo dục đại học đa quốc gia. Học viện Kinh tế D.A. Tsenov đã được Đăng kiểm Đảm bảo Chất lượng của Lloyd phê duyệt tuân thủ các tiêu chuẩn ISO về quản lý chất lượng.

Học viện Kinh tế của D.A. Tsenov có Điều lệ Erasmus + đầy đủ và được quyền sử dụng các đạo luật của ‘Đại học Erasmus’. Hợp tác quốc tế của Học viện Kinh tế D.A Tsenov được thực hiện bằng các thỏa thuận khung song phương và thông qua các thỏa thuận liên thể chế theo chương trình Erasmus +. Học viện Kinh tế DA Tsenov đã thiết lập hơn 90 thỏa thuận khung song phương và 130 thỏa thuận liên tổ chức theo chương trình Erasmus + với HEI từ các quốc gia Chương trình và Đối tác. Vào tháng 11 năm 2017, Học viện đã được công bố là đối tác Erasmus + tốt nhất ở Bulgaria và được trao giải thưởng chất lượng để thực hiện thành công các dự án Erasmus +.

Học viện Kinh tế DA Tsenov là thành viên của Hiệp hội các trường đại học châu Âu (EUA), Hiệp hội các trường đại học kinh tế ở Nam và Đông Âu (ASECU), Biển Đen và Mạng lưới học thuật Đông Địa Trung Hải (BSEMAN), và Liên đoàn các nhà tuyển dụng và công nghiệp ở Bulgaria (KRIB).

 

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д.А. ЦЕНОВ”

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов е прием­ник на официално откритото на 8 ноември 1936 година Висше търговско училище, създадено с Указ №376/19 на Цар Борис III от 1936 г., който постановява „Наредба-Законъ за висшето търговско училище въ гр. Свищовъ „Д. А. Ценовъ”, „чл. 1. Учредява се въ гр. Свищовъ висше търговско училище, под името „Димитъръ Апостоловъ Ценовъ”, съ цель да дава теоретически и приложни познания по отделните клонове на стопанските науки”.

На 15 септември 1945 с Указ № 214 на Министерството на търговията и промишлеността Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“ е преименувано на Висше училище за стопански и социални науки „Д. А. Ценов“.

На 22 януари 1952 г. с Указ за Висшите стопански учебни заведения № 26 на Президиума на Народното събрание Висшето училище за стопански науки в Свищов е преименувано във Висш финансово-стопански институт.

С решение прието от 37-то Народното събрание на 26 юли 1995 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 68 от 1995 г., Висшият финансово-стопански институт „Димитър А. Ценов”, Свищов е преобразуван в Стопанска академия „Д. А. Ценов” със седалище в Свищов.

.

Free counters!

%d bloggers like this: