ĐH Y Varna

Trường Đại học Y khoa Varna được thành lập năm 1960. Ngày sinh của VMI – Varna được coi là ngày 1 tháng 10 năm 1961 – ngày học đầu tiên của năm học đầu tiên tại cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở vùng Đông Bắc Bulgaria. Việc thành lập trường đại học y khoa thứ ba này tại Bulgaria nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân viên y tế có trình độ cao và chăm sóc y tế chuyên khoa cho người dân của khu vực này.

Việc thành lập Học viện Y khoa vào năm 1972 (cho đến năm 1987) và bao gồm tất cả các tổ chức giáo dục đại học trong nước trong cấu trúc của Học viện mở ra cơ hội mới cho sự phát triển toàn diện. Năm 1978, Khoa chi nhánh của VMI – Varna đã được mở tại Dobrich (Tolbuhin) để đào tạo sinh viên y khoa từ năm thứ ba đến năm thứ sáu.

Năm 1995, trường Đại học Y – Varna được đổi tên thành Đại học tổng hợp Y khoa – Varna. Năm 2002, trường được mang tên “Giáo sư Tiến sĩ Paraskev Stoyanov”. Càng ngày, MU – Varna càng trở thành một tổ chức chứng minh tầm quan trọng của mình trong lĩnh vực giáo dục và khoa học, mang nhiều diện mạo châu Âu. Từ năm 2006, các bác sĩ tốt nghiệp được nhận một phụ lục châu Âu kèm theo văn bằng của họ có giá trị hành nghề tại các quốc gia thành viên EU.

http://mu-varna.bg/BG

История

Медицинският университет – Варна, е основан като Висш медицински институт през 1960 г. За рождена дата на ВМИ – Варна се счита 1 октомври 1961 г. – първият учебен ден на първата учебна година в първото висше учебно заведение по медицина в Североизточна България. Създаването на третия медицински ВУЗ в България е в отговор на нарастващите обществени потребности от висококвалифицирани медицински кадри и специализирана лекарска помощ за населението от този район на страната.

През първите 10 години се развиват всички катедри и основни клиники. Създава се база за учебно-възпитателната и научноизследователската работа. Главно внимание се обръща на непрекъснатото подобряване на практическото обучение. С разрастването на института се организира строителството на нови болнични сгради като за целите на обучението, така и за нуждите на здравеопазването в Североизточна България. Построени са Акушеро-гинекологична болница, Психиатрична болница (най-голямата на Балканския полуостров), Очната болница, Терапевтичната болница (настоящата университетска болнница УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – Варна).

Създаването на Медицинска академия през 1972 г. (до 1987 г.) и включването на всички висши медицински заведения в страната в нейния състав разкрива нови възможности за всестранно развитие. През 1978 г. е разкрит Филиалният факултет на ВМИ – Варна, в гр. Добрич (Толбухин) за обучение на студенти по медицина от трети до шести курс. Висшият медицински институт – Варна, израства като крупен център за подготовка на лекарски кадри, за научни изследвания и внедрявания, за лечебно-диагностична, консултативна и организационно-методична помощ. Разполага с ценна и модерна апаратура.

През 1995 г., Висшият медицински институт – Варна е преименуван в Медицински университет – Варна. През 2002 г. Университетът приема за свое име името на “Проф. д-р Параскев Стоянов”​. Все повече МУ – Варна се утвърждава като институция, доказваща своята значимост в областта на образованието и науката, придобиваща все повече европейски вид. От 2006 г. лекарите–абсолвенти получават европейско приложение към дипломите си, валидно за реализацията им в страните – членки на ЕС.

През 1993/1994 г. се въвежда обучението по специалността “Мениджмънт в здравеопазването и социалната сфера”, чрез което се подготвят изпреварващо кадри за провеждането на реформата в българското здравеопазване.

През 2001 г. с постановление на Министерски съвет е разкрит Факултет по обществено здравеопазване. Четири години по-късно той става член на Асоциацята на училищата по обществено здраве в Европа (ASPHER).

През 2002 г. МУ – Варна получава “Международна златна и сребърна награда за качество 2002” в Мексико сити.

През 2004 г. в Маастрихт (Холандия), Медицинският университет във Варна е одобрен за пълноправен член на една от най-престижните международни асоциации Асоциацията на Европейските университети.

През 2006 г. към Университета отваря врати най-новият и най-модерният Факултет по дентална медицина на Балканите.

През 2007 г. по проект, финансиран от МОМН, в МУ – Варна е създадена Лаборатория по нутригеномика, оборудвана със съвременна апаратура за молекулярно-биологични изследвания.

През 2008 г. е създаден новият Факултет по фармация. С разкриването на двата нови факултета – Факултет по дентална медицина и Факултет по фармация, Медицинският университет – Варна придобива пълната структура на традиционно висше училище по тези регулирани професии.

През 2008 г., за първи път в Югоизточна Европа, във Факултета по медицина започва обучението по нова избираема дисциплина – “морска медицина”, която се изучава предимно в развитите морски държави.

Ảnh các sinh viên Việt Nam đã học tại trường:

Sân bay Varna năm 1979

Tiễn các anh chị trường Y – Varna tốt nghiệp về nước năm 1979.

Chị Đông thăm lại trường năm 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: