ĐH Y Varna

http://mu-varna.bg/BG

История

Медицинският университет – Варна, е основан като Висш медицински институт през 1960 г. За рождена дата на ВМИ – Варна се счита 1 октомври 1961 г. – първият учебен ден на първата учебна година в първото висше учебно заведение по медицина в Североизточна България. Създаването на третия медицински ВУЗ в България е в отговор на нарастващите обществени потребности от висококвалифицирани медицински кадри и специализирана лекарска помощ за населението от този район на страната.

През първите 10 години се развиват всички катедри и основни клиники. Създава се база за учебно-възпитателната и научноизследователската работа. Главно внимание се обръща на непрекъснатото подобряване на практическото обучение. С разрастването на института се организира строителството на нови болнични сгради като за целите на обучението, така и за нуждите на здравеопазването в Североизточна България. Построени са Акушеро-гинекологична болница, Психиатрична болница (най-голямата на Балканския полуостров), Очната болница, Терапевтичната болница (настоящата университетска болнница УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – Варна).

Създаването на Медицинска академия през 1972 г. (до 1987 г.) и включването на всички висши медицински заведения в страната в нейния състав разкрива нови възможности за всестранно развитие. През 1978 г. е разкрит Филиалният факултет на ВМИ – Варна, в гр. Добрич (Толбухин) за обучение на студенти по медицина от трети до шести курс. Висшият медицински институт – Варна, израства като крупен център за подготовка на лекарски кадри, за научни изследвания и внедрявания, за лечебно-диагностична, консултативна и организационно-методична помощ. Разполага с ценна и модерна апаратура.

През 1995 г., Висшият медицински институт – Варна е преименуван в Медицински университет – Варна. През 2002 г. Университетът приема за свое име името на “Проф. д-р Параскев Стоянов”​. Все повече МУ – Варна се утвърждава като институция, доказваща своята значимост в областта на образованието и науката, придобиваща все повече европейски вид. От 2006 г. лекарите–абсолвенти получават европейско приложение към дипломите си, валидно за реализацията им в страните – членки на ЕС.

През 1993/1994 г. се въвежда обучението по специалността “Мениджмънт в здравеопазването и социалната сфера”, чрез което се подготвят изпреварващо кадри за провеждането на реформата в българското здравеопазване.

През 2001 г. с постановление на Министерски съвет е разкрит Факултет по обществено здравеопазване. Четири години по-късно той става член на Асоциацята на училищата по обществено здраве в Европа (ASPHER).

През 2002 г. МУ – Варна получава “Международна златна и сребърна награда за качество 2002” в Мексико сити.

През 2004 г. в Маастрихт (Холандия), Медицинският университет във Варна е одобрен за пълноправен член на една от най-престижните международни асоциации Асоциацията на Европейските университети.

През 2006 г. към Университета отваря врати най-новият и най-модерният Факултет по дентална медицина на Балканите.

През 2007 г. по проект, финансиран от МОМН, в МУ – Варна е създадена Лаборатория по нутригеномика, оборудвана със съвременна апаратура за молекулярно-биологични изследвания.

През 2008 г. е създаден новият Факултет по фармация. С разкриването на двата нови факултета – Факултет по дентална медицина и Факултет по фармация, Медицинският университет – Варна придобива пълната структура на традиционно висше училище по тези регулирани професии.

През 2008 г., за първи път в Югоизточна Европа, във Факултета по медицина започва обучението по нова избираема дисциплина – “морска медицина”, която се изучава предимно в развитите морски държави.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: