ĐH Ruse

***

University Of Ruse

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ruse “ANGEL KANCHEV” (UR) là một tổ chức giáo dục cấp cao tự trị nhà nước tài trợ, trong đó bao gồm 8 khoa cung cấp các chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ trong các lĩnh vực: Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Luật; Nghiên cứu kỹ thuật; Khoa học tự nhiên, toán học và tin học; Nghiên cứu Giáo dục, Đào tạo và Phát triển giáo viên; Nông nghiệp và chăm sóc sức khoẻ cho khoảng 10.000 sinh viên và học sinh trình độ tiến sĩ. Đội ngũ giáo viên bao gồm hơn 500 giảng viên có trình độ cao, trong đó có 46 giáo sư, 168 phó giáo sư và 331 giảng viên tiến sĩ.

Ruse2

UR là trường đại học duy nhất của Bulgaria là thành viên của Hội đồng các Hiệu trưởng Danube và là thành viên thường xuyên của Hiệp hội Đại học châu Âu, Hiệp hội Đại học Visegrad, Hiệp hội Đại học Balkan và các tổ chức quốc tế khác. UR đang tích cực tham gia vào các chương trình hợp tác quốc tế EC: Erasmus +, Horizon năm 2020, Interreg, vv… Trường được xếp hạng trong ba trường đại học đầu tiên của Bulgari về số lượng các dự án quốc tế được thực hiện, về các sinh viên và nhân viên di động và đóng góp tài chính từ các dự án quốc tế. Trường có hơn 200 hiệp định song phương đã ký kết với 28 quốc gia châu Âu.

Trường ĐH Ruse và ĐH Cần Thơ ký kết hợp tác

DSC_9621-[1600x1200].jpg

Thủ tướng Đức Dr. Angela Merkel là Tiến sĩ Danh dự của Đại học Ruse.

Đối với các sinh viên quan tâm, trường đại học Ruse cung cấp thời gian cho giảng dạy, thực tập tại các trường đại học châu Âu và các tổ chức kinh doanh. Thông tin thêm về các trường đại học có thể được xem tại: http://www.uni-ruse.bg/en

http://www.healthcarestudies.vn/c%C3%A1c-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc/Bungary/

Ruse4

.

​​​​​​​​​​​Русенският университет

Русенският университет “Ангел Кънчев” има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната.

>​Стратегическите приоритети на университета са:

 • подготовка на студентите за работа в условията на висока конкурентост на трудовия пазар и разширяване на обхвата на об​​учението;
 • развитие на вътрешноуниверситетската система за управление на качеството на образованието;  
 • развити​ето на кадровия ​и изследователски потенциал;  
 • реализиране на комплекс от дейности по европейска интеграция и международно сътрудничество;  
 • изграждане на високоорганизирана университетска система, гъвкава спрямо външните условия, с модерна материално-техническа и информационна база.  

RU-old.jpgIMGP3464_.jpg

В модерни учебни зали и изследователски лаборатории, разположени на обща площ от 67 490 кв.м. (от които над 13000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010г. учебен корпус-2) се обучават около 10 000 студенти и докторанти. Обучението се провежда от 499 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор, от които 49 професори, 177 доценти и 296 доктори и доктори на науката. В учебния процес са включени и много хонорувани признати специалисти в съответната област. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за спорт и почивка.

IMGP3556_.JPGIMGP3486_.jpg

Eкипи на Русенския университет “Ангел Кънчев” са включени в изпълнението на над 250 многостранни и двустранни международни договори и споразумения по наука и образование, като само по програма Еразъм сключените договори са над 200. Обхванати са повече от 20 международни програми за сътрудничество с партньори от около 40 страни от Европа, Азия и Америка. Всяка година се осъществяват между 450 и 520 участия на преподаватели, служители, студенти и докторанти в международни обучителни и практически форуми, като броят на студентите и докторантите непрекъснато расте. Само по Програма Еразъм всяка година за обучение и практика заминават между 70 и 100 студенти.

DSC_9621-[1600x1200].jpg

BeloevMerkel.jpg   ​​

През 2012 г. Русенският университет “Ангел Кънчев” е акредитиран ​от НАОА с изключително високата оценка 9.28. В Русенския университет има акредитирани 20 професионални направления в следните области на висшето образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване, Социални дейности и спорт.​

>През учебната 2014/2015​ г. Русенският университет има прием по 51 бакалавърски специалности след завършено средно образование:

  • Аграрно-индустриален факултет: Земеделска техника и технологии; Мениджмънт и сервиз на техниката; Промишлен дизайн;Климатизация, хидравлика и газификация; Екология и техника за опазване на околната среда; Аграрно инженерство; Растениевъдство
  • Машиннотехнологичен факултет: Машинно инженерство; Механотехника и мехатроника; Мениджмънт на качеството и метрология; Материалознание и технологии; Индустриално инженерство; Строително инженерство;
  • Факултет Електротехника, електроника и автоматика: Електроенергетика и електрообзавеждане; Електроника; Компютърно управление и автоматизация; Компютърни системи и технологии; Телекомуникационни системи; Информационни и комуникационни технологии; Информационни и комуникационни технологии (на английски език); 
  • Транспортен факултет: Транспортна техника и технологии; Технология и управление на транспорта; Технологии и логистика на водния транспорт; 
  • Факултет Бизнес и мениджмънт: Бизнес мениджмънт; Международни икономически отношения; Икономика; Маркетинг; Европеистика и глобалистика (на английски език); Европеистика и многостепенно управление; Публична администрация; Индустриален мениджмънт; 
  • Факултет Природни науки и образование: Компютърни науки; Информатика и информационни технологии в бизнеса; Педагогика на обучението по математика и информатика; Финансова математика; Начална училищна педагогика и чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Български език и история; 
  • Юридически факултет: Право (регулирана магистърска специалност); 
  • Факултет по Обществено здраве и здравни грижи: Социални дейности; Кинезитерапия; Ерготерапия; Акушерка; Медицинска сестра; 
  • Филиал Силистра: Педагогика на обучението по български език и чужд език; Педагогика на обучението по физика и информатика; Автомобилно инженерство; Електроинженерство; 
  • Филиал Разград: Биотехнологии; Химични технологии; Технология на храните. 

Университетът ежегодно предлага близо 80 магистърски програми и провежда обучени​е по 43 акредитирани програми за придобиване на ОНС „доктор”.  

Free counters!

%d bloggers like this: