ĐH Kỹ thuật Varna

***

Технически университет – Варна

Технически университет – Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание с цел осигуряване на условия за обучение на инженерни кадри в областта на корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.

Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ – Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ – Варна се извършва през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с вътрешно горене, Корабни машини и механизми, Корабостроене, Технология на машиностроенето, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на производството.

Създаването на МЕИ – Варна е мащабно възстановяване на Техническия факултет към Държавния университет “Свети Кирил Славянобългарски” гр. Варна, създаден официално на 18 август 1945 г. Техническият факултет е имал следните отдели: машиностроителен, корабостроителен, електротехнически, строително-архитектурен и индустриална химия. Факултетът, както и университетът, предвид промените в обществено-политическия живот в България през този период, са претърпели значителни промени, като през 1958 г. се дипломират последните инженери – корабостроители, обучавани в Техническия факултет.

Първите преподаватели в МЕИ – Варна са бивши преподаватели от Техническия факултет или негови възпитаници, поради което се счита, че МЕИ – Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския държавен университет.

През годините на своето съществуване МЕИ – Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри, с регионално значение се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 23 специалности. За 40-годишния период на дейност на ТУВ са дипломирани 28976 специалисти с висше образование в областта на “Технически науки”, “Природни науки, математика и информатика”, “Социални, стопански и правни науки” и “Педагогически науки в направление Техника и технологии”.

В настоящия момент ТУВ разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 м2. Всички сгради на университета са сравнително нови – построени са след 1968 г. Ето тук може да видите:

КАРТА НА СГРАДИТЕ НА ТУ-Варна

Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета.

Компактното разположение на университета, студентските общежития и студентския стол създава благоприятни условия за живот и работа на студентите.

Университетът разполага със съвременна спортна база: Спортна зала, Фитнес център, Зала за тенис на маса, Шахклуб и открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища).

В настоящия момент структурата на ТУВ включва 6 факултета, 2 колежа:

Машинно-технологичен факултет;

Корабостроителен факултет;

Електротехнически факултет;

Факултет по електроника;

Факултет по изчислителна техника и автоматизация;

Факултет по морски науки и екология;

Колеж в структурата на ТУ – Варна;

Добруджански технологичен колеж.

4 Comments (+add yours?)

 1. Lê Khánh
  Mar 25, 2015 @ 14:46:52

  Trưởng khoa viết thư cho Lê Khánh, sinh viên khóa 70-75. tại Máy Varna Bul

  Reply

 2. bicon123
  Jan 04, 2012 @ 16:27:53

  Photobucket

  Photobucket

  Reply

 3. Thanh Hằng
  Jan 04, 2012 @ 14:41:48

  Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт Bicon, а снимките къде са.

  Reply

 4. bicon123
  Jan 04, 2012 @ 14:13:00

  Здравейте колега Хан,

  Приятно бях изненадан от Вашите поздравления по случай Новата година и юбилея на катедрата, за което много Ви благодаря. Позволете ми из също да Ви поздравя по случай Новата 2010 година и лунната Нова година, която ще посрещнете съвсем скоро (след 15 дни) във Виетнам. За Вас ми говори преди известно време доц. Митев, бивш декан на деканата за чуждестранни студенти. Благодаря Ви за интереса, който проявявате към катедрата и за това, че не сте забравили годините, прекарани в България. От сайта на катедрата предполагам, че сте се запознали с историята на катедрата и нейното настояще. Все пак Ви изпращам няколко снимки, от които мисля, че най-интересна за Вас ще бъде снимката RT_1973, която съвпада с времето когато сте следвали при нас.

  Ще си позволя да Ви припомня фамилиите на колегите на тази фотография, тъй като дори и за мен сега е трудно да разпозная някои от тях след 36 години:
  I-ви ред (седнали, от ляво на дясно): доц. Боянов, доц. Енчев, гл. ас. Бомбова, акад. Мишев, А. Хубенова (секретарка на катедрата), доц. Очеретько, доц. Банков, доц. Петришки;
  II-ри ред (прави, от ляво на дясно): доц. Балабански, гл. ас. Н. Киров, доц. Пъргавелов, проф. Фердинандов, проф. Христов (сега в университета “Федерико Санта Мария”, гр. Валпарайсо, Чили), доц. Евстатиев, доц. Смърков, доц. Майналовски, доц. Генчев (сега професор в Американския университет в Париж, Франция).
  Изпращам Ви и моя снимка (на горната снимка аз не присъствам, тъй като е правена в периода октомври – декември 1973, времето през което бях на специализация в МЭИС Москва) – L-antenna.

  Снимката е от август 2000 г., когато в катедрата разработихме радиометрична антена за L – обхват (1-2 GHz) за нуждите на Виетнамския космически център в Ханой.
  Приемете моите и на колегите най-сърдечни поздрави от България.

  С поздрав: Г. Киров

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: