Các trường Đại học

 

Trường Đại học Tổng hợp Sofia

Trường Đại học Xây dựng Sofia

Trường Máy Sofia

Trường Y Sofia

Trường Đại học Kinh tế Sofia

Trường Đại học Kinh tế Varna

Trường Đại học Nông nghiệp Plodiv

Mỗi trường có 1 trang riêng, các bạn có thể giới thiệu thêm về trường mình ở đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: