110 năm ngày độc lập của Bulgaria


Ngày 22 tháng 9 năm 1908 mãi mãi được lưu lại trong sử sách Bulgaria là một trong những thời điểm mà giới tinh hoa chính trị Bulgaria cho thấy kỹ năng ấn tượng và khả năng tận dụng môi trường quốc tế thuận lợi để thành công thu hút tối đa lợi thế cho quốc gia, vào thời điểm này là tuyên bố nền độc lập của Bulgaria.

Vào ngày 22 tháng 9 (ngày 05 tháng 10 theo lịch mới) năm 1908 tại Veliko Tarnovo, với bản tuyên ngôn, Vương công Ferdinand tuyên bố nền độc lập của Bulgaria. Với hành động này trên thực tế Bulgaria đã xoá bỏ mối quan hệ chư hầu cuối cùng với Đế quốc Ottoman. Công quốc Bulgaria đã trở thành một nhà nước độc lập đứng đầu là Vương công Ferdinand. Trong một thời gian dài tầm quan trọng của sự kiện này trong lịch sử cận đại không được coi trọng, nhưng vào ngày này năm 1908 Bulgaria – một trong những quốc gia lâu đời nhất ở châu Âu, đã một lần nữa xuất hiện trên bản đồ thế giới sau năm thế kỷ dưới ách cai trị của Ottoman.

Ngày này được tuyên bố là ngày nghỉ lễ chính thức với quyết định của Quốc hội từ ngày 10 tháng 9 năm 1998.

Trong cuộc Chiến tranh Nga-Thổ (1877-1878) quân đội Nga cùng với một binh đoàn Romania và quân tình nguyện Bulgaria đã đánh bại quân Thổ Ottoman. Hiệp ước San Stefano (3 tháng 3 năm 1878), đã tạo lập một công quốc Bulgaria tự trị. Nhưng các cường quốc phương Tây nhanh chóng phản đối hiệp ước, lo ngại rằng một quốc gia Slavơ rộng lớn ở Balkan có thể phục vụ cho các lợi ích của Nga. Điều này dẫn tới Hiệp ước Berlin (1878), về một công quốc Bulgaria tự trị, gồm cả Moesia và vùng Sofia. Alexander, Vương công Battenberg, trở thành Vương công đầu tiên của Buulgaria. Hầu hết Thrace trở thành một phần của vùng tự trị Đông Rumelia, theo đó phần còn lại của Thrace và toàn bộ Macedonia quay trở về dưới chủ quyền của người Thổ Ottoman.

105 години независима България!

Датата 22 септември 1908 година завинаги остава в българската историография като един от моментите, в които българският политически елит показва завидни умения и възползвайки се от благоприятната международна обстановка успява да извлече максимума за държавата, който в този момент е обвяването на независимостта на България.

На 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 г. във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България – една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след петвековно османско владичество.

Денят е обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: