Đừng bao giờ làm phụ nữ khóc


Hãy thật cẩn thận,
khi anh làm một người phụ nữ khóc.
Vì Chúa đếm từng giọt nước mắt nàng!

Không phải tình cờ đàn bà được tạo ra
Từ xương sườn của người đàn ông.

Nàng không được làm từ bàn chân đàn ông
để bị dẫm lên chà đạp.

Không được tạo ra từ cái đầu đàn ông
để không thấy ưu việt hơn đẳng cấp

Mà được tạo ra từ ngực người đàn ông
để được bình đẳng với chàng.

Ngay dưới cánh tay chàng
để được chàng chở che bảo vệ.

Ngay gần trái tim chàng
để được chàng yêu thương chiều chuộng!

НИКОГА НЕ РАЗПЛАКВАЙ ЖЕНА!

Този текст е откъс от еврейската книга Талмуд. В нея се описва разговорът на Бог с Човека, съветите и препоръките, които Той дава.
Ето как завършва техният разговор:

Внимавай много,
когато разплакваш Една Жена.
Защото Бог брои сълзите й!

Жената не случайно е създадена
От Реброто на Мъжа.

Тя не е направена от краката на Мъжа.
За да не бъде потъпквана…

Не е създадена и от Главата на Мъжа.
За да не е по-горе от него…

Сътворена е от гърдите на Мъжа.
За да е равна с него…

Малко под ръката му.
За да бъде защитена от него…

На нивото на Сърцето му.
За да е ОБИЧАНА от Него!…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: